สารดดีวิทยุ ชุด “หมู่บ้านรุ่งอรุณ”

สารดดีวิทยุ

» ชุด “หมู่บ้านรุ่งอรุณ” จำนวน 24 ตอน ๆ ละ 4 นาที ได้แก่

ตอนที่ 1 กรมการพัฒนาชุมชน

ตอนที่ 2 พัฒนากร

ตอนที่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ตอนที่ 4 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

ตอนที่ 5 แผนชุมชน

ตอนที่ 6 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศรช.)

ตอนที่ 7 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 8 อาสาพัฒนา (อสพ.) อาสารักบ้านเกิด

ตอนที่ 9 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

ตอนที่ 10 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตอนที่ 11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด

ตอนที่ 12 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC)

ตอนที่ 13 OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL

ตอนที่ 14 ศูนย์ส่งเสริมการแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า (OTOP)

ตอนที่ 15 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน OTOP

ตอนที่ 16 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ตอนที่ 17 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนล

ตอนที่ 18 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ตอนที่ 19 การพัฒนาสตรี

ตอนที่ 20 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตอนที่ 21 กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตอนที่ 22 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ./กชช.2ค)

ตอนที่ 23 กรมการพัฒนาชุมชน กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอนที่ 24 กรมการพัฒนาชุมชน กับการเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.