ร้องเรียนทุจริต

หน้าแรก ฟอรั่ม

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • เรื่องสุดท้าย
  • กระดาษร้องทุกข์
   *สามารถร้องเรียนเรื่องทุจริตได้ทั้งหมด 4 ช่อง * ช่องทางที่ 1 : ทางเว็บไซค์ โดยสามารถคอมเมนท์ต่อด้านล่างของกระทู้เพิ่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ช่องทางที่ 2 : ทาง  https://th-th.facebook.com/tambondom  ช่องทางที่ 3 : ทางอีเมล์ tambondom@hotmail.com ช่องทางที่ 4 : ทางที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150  
  • 0
  • 0
  • 5 months, 3 weeks มาแล้ว

   admin

  • ร้องเรียนเรื่องทุจริต
   *สามารถร้องเรียนเรื่องทุจริตได้ทั้งหมด 4 ช่อง * ช่องทางที่ 1 : ทางเว็บไซค์ โดยสามารถคอมเมนท์ต่อด้านล่างของกระทู้เพิ่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ช่องทางที่ 2 : ทาง  https://th-th.facebook.com/tambondom ช่องทางที่ 3 : ทางอีเมล์ tambondom@hotmail.com ช่องทางที่ 4 : ทางที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  • 1
  • 1
  • 5 months, 3 weeks มาแล้ว

   หญิง

  • ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
   *สามารถร้องเรียนเรื่องทุจริตได้ทั้งหมด 4 ช่อง * ช่องทางที่ 1 : ทางเว็บไซค์ โดยสามารถคอมเมนท์ต่อด้านล่างของกระทู้เพิ่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ช่องทางที่ 2 : ทาง  https://th-th.facebook.com/tambondom  ช่องทางที่ 3 : ทางอีเมล์ tambondom@hotmail.com ช่องทางที่ 4 : ทางที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150  
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้