ประชาสัมพันธ์

image_pdfimage_print

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เร่งดำเนินการกรอกแบบจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 10-31 พ.ค. 2562 นี้

1.ช่องทางและวิธีการตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

2.รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก2562 ita300