ประชาสัมพันธ์

image_pdfimage_print

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เร่งดำเนินการกรอกแบบจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ย. 2561 นี้

1.รายชื่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment EIT

2.ขั้นตอน และระบบการเข้าสู่ระบบ ITA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment EIT