การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Powered by NEX-Forms

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดม

หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โทร : 044-060-346 โทรสาร 044-060-346

E-mail: tambondom@hotmail.com