ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

image_pdfimage_print
[video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/1-1.mp4"][/video] [video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/2-1.mp4"][/video] อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางสบี ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190802_0001 IMG_20190802_0002 IMG_20190802_0003 IMG_20190802_0004 IMG_20190802_0005 IMG_20190802_0006 IMG_20190802_0007 อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง โครงการ เสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่ นางนันทนา ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190801_0001 IMG_20190801_0002 IMG_20190801_0003 IMG_20190801_0004 IMG_20190801_0005 IMG_20190801_0006 IMG_20190801_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ ๒ สายบ้านนางเปียน เสียนแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190726_0001 IMG_20190726_0002 IMG_20190726_0003 IMG_20190726_0004 IMG_20190726_0005 IMG_20190726_0006 IMG_20190726_0007 IMG_20190726_0008 IMG_20190726_0009 IMG_20190726_0010 อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง

image_pdfimage_print

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง.pdf อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายฤทธิ์ อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190715_0001 IMG_20190715_0004 IMG_20190715_0005 IMG_20190715_0006 IMG_20190715_0007 IMG_20190715_0008 IMG_20190715_0009 IMG_20190715_0010 IMG_20190715_0011     อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เนื้อหาและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

image_pdfimage_print

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190708_0001 IMG_20190708_0002 IMG_20190708_0003 IMG_20190708_0004 IMG_20190708_0005 IMG_20190708_0006 IMG_20190708_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print
อ่านต่อ...