ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางอำพร รู้รักษา

image_pdfimage_print

IMG_20200219_0001 IMG_20200219_0002 IMG_20200219_0003 IMG_20200219_0004 IMG_20200219_0005 IMG_20200219_0006 IMG_20200219_0007 IMG_20200219_0008 IMG_20200219_0009 IMG_20200219_0010 IMG_20200219_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน ร่วมทิพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200211_0001 IMG_20200211_0002 IMG_20200211_0003 IMG_20200211_0004 IMG_20200211_0005 IMG_20200211_0006 IMG_20200211_0007 IMG_20200211_0008 IMG_20200211_0009 IMG_20200211_0010 IMG_20200211_0011 IMG_20200211_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ตัวรถ ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image_pdfimage_print

บก. รถน้ำ แผ่น 1 แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่น 4 แผ่น 5 แผ่น 6 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายเนิน เชื่อมจากตำบลดม อำเภอสังขะ – อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200204_0001 IMG_20200204_0002 IMG_20200204_0003 IMG_20200204_0004 IMG_20200204_0005 IMG_20200204_0006 IMG_20200204_0007 IMG_20200204_0008 IMG_20200204_0009 IMG_20200204_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สาย บ้านนางเกือน ตุ้มทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200203_0001 IMG_20200203_0002 IMG_20200203_0003 IMG_20200203_0004 IMG_20200203_0005 IMG_20200203_0006 IMG_20200203_0007 IMG_20200203_0008 IMG_20200203_0009 IMG_20200203_0010 IMG_20200203_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านสันติสุข หมู่ 10 – ศรีมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200131_0001 IMG_20200131_0002 IMG_20200131_0003 IMG_20200131_0004 IMG_20200131_0005 IMG_20200131_0006 IMG_20200131_0007 IMG_20200131_0008 IMG_20200131_0009 IMG_20200131_0010 IMG_20200131_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายช่วย เสกงาม ไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200129_0001 IMG_20200129_0002 IMG_20200129_0003 IMG_20200129_0004 IMG_20200129_0005 IMG_20200129_0006 IMG_20200129_0007 IMG_20200129_0008 IMG_20200129_0009 IMG_20200129_0010 IMG_20200129_0011 IMG_20200129_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านภูมิขนุน ตำบลดม-โคกสง่า อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200127_0001 IMG_20200127_0002 IMG_20200127_0003 IMG_20200127_0004 IMG_20200127_0005 IMG_20200127_0006 IMG_20200127_0007 IMG_20200127_0008 IMG_20200127_0009 IMG_20200127_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายปุด ยวนจิต ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200124_0001 IMG_20200124_0002 IMG_20200124_0003 IMG_20200124_0004 IMG_20200124_0005 IMG_20200124_0006 IMG_20200124_0007 IMG_20200124_0008 IMG_20200124_0009 IMG_20200124_0010 IMG_20200124_0011 อ่านต่อ...