ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการขุดลอกหนองตาเมี๊ยะ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านดม – อาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ อบต.ดม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันจันทร์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม ออกบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid – 19)

อ่านเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ อบต.ดม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการจัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล สถานที่วิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้มีการดำเนินการที่เร่งด่วนจึงได้ทำการจัดประชุมโดยมีการเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...