ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายจากโรงปุ๋ย – หนองจอก ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191212_0001 IMG_20191212_0002 IMG_20191212_0003 IMG_20191212_0004 IMG_20191212_0005 IMG_20191212_0006 IMG_20191212_0007 IMG_20191212_0008 IMG_20191212_0009 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเกรดถนนภายใน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191209_0001 IMG_20191209_0002 IMG_20191209_0003 IMG_20191209_0004 IMG_20191209_0005 IMG_20191209_0006 IMG_20191209_0007 IMG_20191209_0008 IMG_20191209_0009 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

คลิปทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

image_pdfimage_print
[video width="1280" height="720" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/09/คลิป-การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก.mp4"][/video]

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

image_pdfimage_print

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190910_0001 IMG_20190910_0002 IMG_20190910_0003 IMG_20190910_0004 IMG_20190910_0005 IMG_20190910_0006 IMG_20190910_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190829_0001 IMG_20190829_0002 IMG_20190829_0003 IMG_20190829_0004 IMG_20190829_0005 IMG_20190829_0006 IMG_20190829_0007 IMG_20190829_0008 IMG_20190829_0009 IMG_20190829_0010 IMG_20190829_0011 IMG_20190829_0012 อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

image_pdfimage_print
[video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/1-1.mp4"][/video] [video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/2-1.mp4"][/video] อ่านต่อ...